LEGAL NOTICE

NAOS
SAS met een maatschappelijk kapitaal van €43.474.650
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: 355 rue Pierre-Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – FRANKRIJK
Geregistreerd in het handelsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 535 236 418
Tel.: +33 (0)4.72.11.48.00

Verantwoordelijke uitgever website: David Fabbro, Digital Marketing Officer

Website ontworpen en gepubliceerd door:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (Vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een kapitaal van €80.000 
Geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder het nummer 418 038 758
en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres:  352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris – FRANKRIJK
Tel.: +33 (0)1.53.45.35.00

Website gehost door:

OVH
SAS met een kapitaal van €10.000.000
Geregistreerd in het handelsregister van Lille Métropole onder het nummer 424 761 419
en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – FRANKRIJK
Tel.: +33 (0)9.72.37.97.74

Copyright
 

Aansprakelijkheid
 

Data protection
 

De firma NAOS BENELUX behoudt zich het recht voor om welke reden ook en naar eigen goeddunken de toegang tot de Website te allen tijde volledig of deels te wijzigen, te annuleren, op te schorten of te onderbreken, met name de inhoud, de functies of de beschikbare uren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.

Deze disclaimer valt onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Met alle opmerkingen en suggesties omtrent de website kunt u steeds terecht bij info.bioderma@be.naos.com.